/product/?43_1.html 断路器系列_浙江百坚电器有限公司 - 新世佳娱乐注册官网,新世佳娱乐开户官网

您所在的位置:首页>产品中心>开关/插座及附件>断路器系列

断路器系列

DZ47-001

DZ47-001
小型断路器1P

DZ47-002

DZ47-002
小型断路器2P

DZ47-003

DZ47-003
小型断路器3P

DZ47-004

DZ47-004
小型断路器4P

DZ47-005

DZ47-005
小型断路器1P

DZ47-006

DZ47-006
小型断路器2P

DZ47-007

DZ47-007
小型断路器3P

DZ47-008

DZ47-008
小型断路器4P

DZ47-009

DZ47-009
漏电断路器2P(电磁式)

DZ47-010

DZ47-010
漏电断路器1P+N

DZ47-011

DZ47-011
漏电断路器1P+N

DZ47-012

DZ47-012
漏电断路器2P